Luukku 18: Christmas greetings from voluntary workers

After working as a volunteer for over one year, I can tell you that the people that are being displaced from war will add a wonderful light and energy to your culture.

To the countries of Scandinavia,

After working as a volunteer for over one year, I can tell you that the people that are being displaced from war will add a wonderful light and energy to your culture. They love to dance, sing, eat and paint. There are artists, engineers, teachers and amazing children, but most of all human beings. Open your hearts, your minds and know that these people just want to live a safe and peaceful life. They want to study, integrate, learn your language and make new friends. Give them that chance and you will be pleasantly surprised.

Kayra Martinez, USA
Volunteer
Northern Greece

https://www.facebook.com/groups/478293189015540/permalink/670307439814113/?pnref=story.unseen-section

Työskenneltyäni yli vuoden ajan vapaaehtoisena, voin kertoa teille, että ihmiset, jotka ovat muuttaneet sodan takia muualle, tuovat ihanaa valoa ja energiaa teidän kulttuuriinne.

Kaikille Skandinavian maille,

Työskenneltyäni yli vuoden ajan vapaaehtoisena, voin kertoa teille, että ihmiset, jotka ovat muuttaneet sodan takia muualle, tuovat ihanaa valoa ja energiaa teidän kulttuuriinne. He rakastavat tanssia, laulaa, syödä ja maalata. He ovat taiteilijoita, insinöörejä, opettajia ja mahtavia lapsia, mutta ennen kaikkea, ihmisiä. Avatkaa sydämenne, mielenne ja ymmärtäkää, että nämä ihmiset haluavat vain turvallisen ja rauhallisen elämän. He haluavat opiskella, sopeutua yhteiskuntaan, oppia teidän kieltänne ja tutustua uusiin ystäviin. Antakaa heille mahdollisuus, niin tulette saamaan miellyttävän yllätyksen.

Kayra Martinez, USA
Vapaaehtoistyöntekijä
Pohjois-Kreikka

*

Don’t let the current refugee crises become our generation’s holocaust! This time round no one will be able to say: “We didn’t know”

The introduction to Anne Frank’s Diary begins with information to the reader, how the Frank’s family’s “asylum” application was rejected by both the UK and the US, Anne would be in her early 80s now had they been offered refugee. At the Evian Conference in 1938 Hitler’s request to deport 4 million Jews to the UK, Canada, US and Australia was denied with President Roosevelt publicly justifying it by saying: “We can’t take in that many people from another religion without disestablishing our societies”. Well, as we know now, the Western societies suffered a far greater upset to their societies shortly after. (Failed British ex-PM Cameron used exactly the same words as President Roosevelt in a speech to the House of Commons in 2015). We can’t save everyone, but those reaching our continent asking for refuge we can help and are legally obliged to. We have the means, space and resources to do so. Don’t let the current refugee crises become our generation’s holocaust! This time round no one will be able to say: “We didn’t know”.

#onehumanrace

Merry Christmas from Athens, Greece

Rando Wagner

Älkää antako nykyisestä pakolaiskriisistä tulla meidän sukupolvemme holokaustia! Tällä kerralla kukaan ei voi sanoa ”Me emme tienneet”.

Anne Frankin päiväkirja alkaa esittelyllä, jossa kerrotaan lukijalle, miten Frankin perheen turvapaikkahakemus hylättiin sekä Isossa-Britanniassa, että Yhdysvalloissa. Anne olisi tällä hetkellä vähän yli 80-vuotias, jos heille olisi tarjottu turvaa. Evian konferenssissa 1938 Hitlerin pyynnöstä karkottaa 4 miljoonaa juutalaista Isoon-Britanniaan, Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Australiaan kieltäydyttiin Presidentti Rooseveltin julkisella lausumalla: ”Emme voi ottaa niin paljon ihmisiä toisista uskonnoista ilman että omat yhteiskuntamme tuhoutuvat”. Mutta, kuten nyt tiedämme, Länsimaat kokivat paljon pahemman yhteiskuntien tuhoutumisen vain vähän sen jälkeen. (Epäonnistunut brittiläinen ex-pääministeri Cameron käytti tarkalleen samoja sanoja kuin presidentti Roosevelt puheessaan Alahuoneelle 2015). Emme voi pelastaa kaikkia, mutta heitä, jotka ovat päässeet meidän mantereellemme pyytämään turvaa, meidän tulee auttaa ja meillä on siihen laillinen velvollisuus. Meillä on riittävästi varaa, tilaa ja resursseja siihen. Älkää antako nykyisestä pakolaiskriisistä tulla meidän sukupolvemme holokaustia! Tällä kerralla kukaan ei voi sanoa ”Me emme tienneet”.

#onehumanrace

Rando Wagner, UK

Vapaaehtoistyöntekijä,
Kreikka

https://www.gofundme.com/humansasone

 

wagner_photo_volunteers
Kuva: Rando Wagner

 

*

Someone said that we don’t have a refugee crisis, we have a European morality crisis. I’m too young to remember if it had always been this way but now our morals seem to have been eaten by moths.

When I left Finland at the beginning of August, it felt funny when I was given 5 different vaccines as if I were going outside of Europe. I was ready to leave, though. My frustration toward Finland forgetting the spirit of the law, returning people to harm’s way and making policies that made family reunification for certain groups impossible, left me feeling like I didn’t know what to do. In Greece I encountered the same situation and there is even less hope. The conditions there are worse. During the time I have been here in Lesvos, there’s been one big fire – a fire in which 3 people died, and after which there was a riot during which tear gas was used.

I’m returning home in one week. To the country I thought I knew, where I was taught about human rights and refugee conventions, and there are only two differences I can see between Finland and Greece. Conditions are better in Finland and the dreaded waiting less than Greece. Family reunification is for most people a pipedream though.

Someone said that we don’t have a refugee crisis, we have a European morality crisis. I’m too young to remember if it had always been this way but now our morals seem to have been eaten by moths.

When people talk about refugees, questions about our European morals come up pretty fast.

Let’s talk about those morals for a second.

We let 50 minors from Calais’s unofficial camp vanish.

We keep people in camps made out of tents until there is over 15 cm of snow on the ground.

Hotspot camps on the island are over 200% capacity. Overcrowding causes a lot of problems on its own but with no one making certain gas canisters use is safe, with electricity not following building codes and bad sanitation camps can turn into a catastrophe any time.

If these are the European values our ministry wants to uphold when letting refugees in the country, I disagree strongly. What are the values we should respect? Easy. These are human beings who are as entitled and deserving of life, love, prosperity, chances to live as we are.

Now while our politicians are more concerned with hiding immigrants from our sights, Greece’s 66000 refugees sit mostly in tents in the middle of the mud feeling cold as can be. Dublin III family relocations are slow as hell and EU wide relocation schemes are badly behind schedule. For instance, in Italy the process can take up to 9 years and government-given accommodations are only allotted for a couple of months.

For this Christmas I wish for dwellings that can house refugees, courts that uphold the law by not just the letter but the spirit in which they were written.

My biggest wish is that we will remember when and why those international agreements were signed and ratified. That even if our countries won’t, we will.

Nina Kantoniemi

Voluntary worker

Greece

Joku sanoi, että meillä ei ole pakolaiskriisiä vaan eurooppalaisen moraalin kriisi. Olen liian nuori muistamaan, onko se aina ollut tällaista, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että koit ovat syöneet moraalimme.

Kun lähdin Suomesta, tuntui hassulta, kun minulle annettiin viisi eri rokotetta ihan kuin olisin menossa Euroopan ulkopuolelle. Olin kuitenkin valmis lähtemään. Turhautumiseni sitä kohtaan, että Suomi oli unohtanut lain hengen ja palautti ihmisiä vaaraan, sekä teki perheenyhdistämisestä niin vaikeaa, että se oli tietyille ryhmille ihan mahdotonta, sai minut tuntemaan, etten tiennyt mitä voisin tehdä. Kreikassa kohtasin saman tilanteen ja vielä vähemmän toivoa. Olosuhteet siellä ovat huonommat. Sinä aikana, jonka olen ollut Lesboksen saarella, täällä on ollut iso tulipalo, joka vaati kolme ihmishenkeä, ja jonka jälkeen oli iso mellakka, jossa käytettiin kyynelkaasua.

Olen palaamassa kotiin viikon kuluttua. Maahan, jonka luulin tuntevani, jossa minulle opetettiin ihmisoikeuksista ja pakolaisten yleissopimuksesta, ja on vain kaksi eroa, jotka näen Suomen ja Kreikan välillä. Suomessa olosuhteet ovat paremmat ja ihmiset joutuvat kokemaan vähemmän tuskaisaa odottelua kuin Kreikassa. Perheenyhdistäminen on kuitenkin pelkkä unelma useimmille ihmisille. Joku sanoi, että meillä ei ole pakolaiskriisiä vaan eurooppalaisen moraalin kriisi. Olen liian nuori muistamaan, onko se aina ollut tällaista, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että koit ovat syöneet moraalimme. Kun ihmiset puhuvat pakolaisista, kysymykset Euroopan moraalista nousevat hyvin äkkiä esiin.

Puhutaanpa näistä moraaleista hetki. Annoimme 50 alaikäisen kadota Calais’n epäviralliselta pakolaisleiriltä. Pidämme ihmisiä telttaleireillä, kunnes maassa on 15 cm lunta. Saaren Hotspot leireillä on pakolaisia yli 200 % kapasiteetista. Tungos aiheuttaa paljon ongelmia, kukaan ei varmista kaasukanistereiden turvallista käyttöä, sähköä ei ole asennettu rakennusmääräysten mukaisesti, ja leirien huono sanitaatio voi muuttua katastrofiksi millä hetkellä hyvänsä.

Jos nämä ovat eurooppalaiset arvot, joita ministeriömme haluaa ylläpitää päästettyään pakolaisia maahamme, olen vahvasti eri mieltä. Mitkä ovat ne arvot, joita meidän tulisi kunnioittaa? Helppoa. Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ansaitsevat elämän, rakkautta, vaurautta, elinmahdollisuuksia, aivan kuten mekin. Nyt, kun poliitikkoja kiinnostaa enemmän pakolaisten piilottaminen silmistä, Kreikan 66 000 pakolaista istuu palelemassa teltoissaan keskellä mutaa. Dublin III perheenyhdistämiset ovat hitaita kuin helvetti ja EU:n yhteiset pakolaissiirtojärjestelmät ovat pahasti jäljessä aikataulusta. Esimerkiksi Italiassa prosessi voi kestää jopa 9 vuotta, ja hallituksen tarjoamat majoitukset on varattu vain pariksi kuukaudeksi.

Tänä jouluna toivon asuntoja, joihin voi majoittaa pakolaisia, tuomioistuimia, jotka pitävät yllä lakia, ei vain kirjaimellisesti vaan myös siinä hengessä, jossa ne on kirjoitettu. Suurin toiveeni on, että muistaisimme milloin ja miksi nuo kansainväliset sopimukset allekirjoitettiin ja ratifioitiin. Jotta vaikka valtiomme eivät muistaisikaan, me muistaisimme.

Nina Kantoniemi, Suomi

Vapaaehtoistyöntekijä

Kreikka

United Rescue Aid https://www.facebook.com/unitedrescueaid/

*

We will feed the hungry, we will warm those that are cold, we will comfort those in need, and we will make the children smile again.

Like we did on the beaches in Greece, on the borders in Europe, we must do still. We must come with big hearts, strong will with persistence and love. We must show them there is hope, that their children can have future, that humanity lives, in solidarity we will help them in any way we can. We will feed the hungry, we will warm those that are cold, we will comfort those in need, and we will make the children smile again. We will not forget them, we are many, we come from all over the world, we come in all colors, shapes, sizes and ages. We work long hours and we do not get paid. We come in the name of humanity. We are volunteers.

Martin Kvernbekk, Norway

Voluntary worker

Lebanon

Me autamme heitä kaikilla tavoilla, joilla voimme, ruokimme nälkäiset, puemme palelevat, lohdutamme hädässä olevia, ja saamme lapset jälleen hymyilemään.

Kuten olemme toimineet Kreikan rannoilla ja Euroopan rajoilla, meidän täytyy jatkossakin toimia. Meillä täytyy olla suuri sydän, voimakas tahto, peräänantamattomuutta ja rakkautta. Meidän täytyy näyttää heille, että on toivoa, että heidän lapsillaan on tulevaisuus, että ihmisyys elää. Me autamme heitä kaikilla tavoilla, joilla voimme, ruokimme nälkäiset, puemme palelevat, lohdutamme hädässä olevia, ja saamme lapset jälleen hymyilemään. Me emme saa unohtaa heitä, meitä on monta, me tulemme joka puolelta maailmaa, me olemme eri värisiä, muotoisia, kokoisia ja ikäisiä. Työskentelemme pitkiä päiviä ilman palkkaa. Tulemme inhimillisyyden nimissä. Me olemme vapaaehtoisia.

Martin Kvernbekk, Norja

Vapaaehtoistyöntekijä

Libanon

https://www.facebook.com/salamladcnorway/?pnref=lhc

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FI:PDF

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571360/IPOL_STU(2016)571360_EN.pdf

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

http://www.ibtimes.com/refugee-crisis-2016-europe-death-toll-migrant-arrival-increases-statistics-show-2399933

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_sFp6GUtIbBHg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics

http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-legal.en.html

https://www.easo.europa.eu/what-relocation

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160615/4th_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf

http://www.migri.fi/medialle/tilastot

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

http://pakolaisapu.fi/2016/06/07/10-faktaa-perheenyhdistamisesta/

http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/ratkaisut/perheenyhdistamisen-palauttaminen/

http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/ratkaisut/pakolaiskiintion-korottaminen/

http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/ratkaisut/humanitaarinen-viisumi/

http://www.pakolaisneuvonta.fi/?lid=90

http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lid=167&lang=suo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=FI

http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lid=137&lang=suo

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ulkomaalaislaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110746

https://www.amnesty.fi/perheenyhdistamisen-vaikeuttaminen-hankaloittaa-pakolaisten-kotouttamista/

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/sisaministerion_blogi/1/0/perheenyhdistamiseen_suunnitellaan_muutoksia_-_mita_ja_miksi_65984

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/turvapaikanhakijat-lastensuojelun-asiakkaina

Advertisement