10 ongelmaa Migrin prosesseissa ja päätöksissä

Jo kuukauden ajan erityisesti irakilaiset ja afganistanilaiset turvapaikanhakijat ovat osoittaneet mieltään Helsingin keskustassa. Yksi heidän keskeisistä vaatimuksistaan on se, että turvapaikkatapaukset, joiden käsittelyssä on ollut ongelmia, on käsiteltävä uudelleen.

Maahanmuuttovirasto (Migri) kieltäytyy systemaattisesti myöntämästä prosessiensa ja päätöstensä ongelmallisuutta saati korjaamasta niitä. Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jaana Vuorion mielipidekirjoitus “Kielteinen päätös ei ole väärä päätös” Helsingin Sanomissa 12.3.2017 oli oiva esimerkki tästä. Kielteinen päätös ei tosiaankaan ole väärä päätös, mutta virheellinen päätös on virheellinen päätös.

Mitä nämä ongelmat sitten ovat?

  1. Migri on käyttänyt kokemattomia ja sopimattomia tulkkeja. Esimerkiksi irakilaisen turvapaikanhakijan arabian kielen tulkki on saattanut olla Pohjois-Afrikasta. Irakissa ja Pohjois-Afrikassa puhutut arabian kielen murteet eroavat toisistaan siinä määrin, että turvapaikanhakija ja tulkki eivät ole ymmärtäneet toisiaan saumattomasti, jolloin tulkki on tehnyt käännöksessä olennaisia virheitä. Turvapaikanhakijalta kysytään kyllä, ymmärtääkö hän tulkkia, mutta koska turvapaikanhakija ei voi tietää, mitä tulkki todellisuudessa tulkkaa, on tätä vaikea todentaa.
  2. Migri on jättänyt turvapaikkahaastattelussa kysymättä olennaisia kysymyksiä tai tarkentamatta, vaikka turvapaikanhakija on selvästi sanonut, että hänellä olisi lisää kerrottavaa (ks. esimerkiksi Alin tapaus).
  3. Migri on jättänyt huomiotta ja vähätellyt turvapaikanhakijoiden tarjoamaa todistusaineistoa. Esimerkiksi kaikkia kirjallisia todisteita ei ole käännätetty ja muun muassa valokuvien ja lääkärintodistusten arvo on mitätöity.
  4. Turvapaikkaprosessin pitäisi olla yksilöllinen. Näin ei kuitenkaan nyt ole. Migri on esimerkiksi copy-pastennut turvapaikkapäätöksiin tekstiä, joka ei millään tavalla liity kyseisen turvapaikanhakijan tapaukseen (ks. kohta 1 tässä tekstissä).
  5. Migri on jättänyt kielteisistä turvapaikkapäätöksistä pois haastatteluissa esille tulleita olennaisia yksityiskohtia, jotka viittaavat siihen, että turvapaikanhakija on vakavassa vaarassa (ks. esimerkiksi Nourin tapaus).
  6. Migri ohittaa kielteisissä turvapaikkapäätöksissään sen, että vainon jatkuminen on todennäköistä myös tulevaisuudessa, vaikka turvapaikanhakijan antama tieto ja todistusaineisto selkeästi viittaavat vainon jatkuvan. Näin on esimerkiksi silloin, kun turvapaikanhakijaa on käyty kyselemässä tämän vanhempien kotoa aivan viime aikoina.
  7. On varsin tavallista, että varsinaista vainon kohdetta, esimerkiksi perheen isää, kiristetään uhkailemalla tai jopa sieppaamalla ja kiduttamalla muita perheenjäseniä. Migri kuitenkin tuntuu arvioivan näitä tapauksia ennemmin suomalaisen kuin turvapaikanhakijan yhteiskunnan näkökulmasta eikä täten usko, että vaino kohdistuisi isän lisäksi myös esimerkiksi lapsiin – edes silloin, kun lasta kohtaan on esitetty suora uhkaus (ks. Fatimah’n tapaus).
  8. Migri kieltäytyy uskomasta niin sanottua toissijaista tietoa. Eli esimerkiksi jos turvapaikanhakijan kotiin on kohdistunut pommi-isku, Migri ei pidä tätä tietoa luotettavana, jos turvapaikanhakija itse ei ole sitä ollut todistamassa vaan hän on ainoastaan kuullut siitä esimerkiksi toiselta perheenjäseneltä.
  9. Migri on kielteisissä turvapaikkapäätöksissään myöntänyt, että hakijaan kohdistuu henkilökohtaista vainoa, mutta päätös on kuitenkin tehty maan yleisen turvallisuustilanteen eikä hakijan henkilökohtaisten perusteiden pohjalta.
  10. Migrin maalinjaukset, joilla jonkin maan tai alueen turvallisuutta perustellaan, pohjautuvat ainakin osittain vanhentuneisiin lähteisiin eivätkä ne ole linjassa esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tämänhetkisten linjausten kanssa.

Nämä ovat kaikki sellaisia epäkohtia, jotka eivät pohjaudu Suomen lakeihin vaan Migrin sisäisiin käytäntöihin. Näin ollen Migri voi ne myös korjata.

Vaikka Migri myöntää virheitä tapahtuneen, se syyttää niistä yksittäisiä työntekijöitä. Migrin prosesseissa ja päätöksissä esiintyvät virheet ovat kuitenkin niin laajalle levinneitä, että kyse ei voi olla yksittäisten työntekijöiden virheestä. Ennemminkin virheet näyttävät Migrin yleisiltä ja harkituilta käytännöiltä.

Migri vetoaa myös siihen, että turvapaikanhakijoilla on oikeus valittaa hallinto-oikeuteen, joka korjaa mahdolliset virheet. Hallinto-oikeuden päätökset perustuvat pääasiassa Migrin tuottamiin asiakirjoihin, jolloin Migrin prosesseissa tapahtuneet virheet kertautuvat eivätkä korjaudu valitusprosessissa.

MigriLeaks palaa näihin ongelmakohtiin tarkemmin tulevissa kirjoituksissa.

Korjaus: 13.3.2017 klo 10:29 / YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (ei pakolaisneuvosto) 

 

 

 

 

Advertisement

Luukku 17: Turvaa kaikille – Paperiton ei ole laiton – Mielenosoitus 14.12

Maahanmuuttajien puolesta kantaa ottavaan mielenosoitukseen otti Tampereella osaa yli 200 henkilöä, joista suurin osa oli turvapaikanhakijoita, joiden joukossa oli lukuisia Tampereen vastaanottokeskuksessa asuvia lapsiperheitä. Keuruun ja Jyväskylän turvapaikanhakijat olivat myös runsaasti edustettuina paikan päällä.

Mielenosoituksessa vaadittiin oikeutta asumiseen ja terveydenhuoltoon kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille. Hallitusta vaaditaan purkamaan kaikki ulkomaalaislakiin tehdyt tiukennukset. Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilanteet on arvioitava vastaamaan nykytilannetta.

Mielenosoittajien ryhmä kerääntyi Koskipuistoon, josta he kulkivat poliisisaattueessa liikenteeltä suljettua Hämeenkatua pitkin Hämeenpuiston ja Kauppakadun kautta Keskustorille Vanhalle Kirkolle. Rumpuryhmä säesti voimakkailla rytmeillään rauhallisesti edennyttä kulkuetta. Marssijat huusivat iskulauseita, kuten NO DEPORTATIONS (ei karkotuksia) ja REFUGEES WELCOME (pakolaiset, tervetuloa).

Parinkymmenen vastamielenosoittajan ryhmä oli poliisin heille osoittamassa paikassa Laikunlavan lähellä muovinauhalla rajatulla alueella huutelemassa ”Rajat kiinni” ja ”Suomi ensin” – iskulauseitaan, mutta ilta sujui kaiken kaikkiaan rauhallisesti. Turvapaikanhakijat pitivät puheita ihmisoikeuksien ja inhimillisen turvapaikkapolitiikan puolesta, sekä kiittivät suomalaisten heille antamasta tuesta.

Luukku 4: Älkää lähettäkö meitä kuolemaan

 

Helsinki, lauantai 3.12.2016

Puoli kaksi kokoonnumme Kolmen Sepän patsaalla. Tunnelma on toiveikas ja yhteisöllinen. Poliisit tulevat sopimaan aikataulusta. Poliiseja on paikalla neljä. Vapaa Liikkuvuus-verkoston aktiivit ovat mukana.

Rytmikäs rummutus kokoaa ihmiset lähtövalmiiksi Aleksanterinkadun alkupäähän. Rhythms of resistance–ryhmän takana kuljemme poliisisaattueessa kulkueen mukana Senaatintorille. Lapsiperheet ovat jouluostoksilla, toisia odottaa paluu turvattomiin maihin, sotien ja konfliktien keskelle, takaisin entisten vainoajien maalitauluksi.

Senaatintorilla on kauniisti valaistut joulumarkkinat. Turvapaikanhakijat ja tukimielenosoittajat levittäytyvät Tuomiokirkon portaille kyltteineen ja kynttilöineen. Puheet tulkataan suomeksi ja arabiaksi. Neljältä laulaa Cantores minores–kuoro, jonka esityksen aikana mielenosoittajat hiljenevät kuuntelemaan.

Oikeus elää–verkosto toivoo, että mahdollisimman moni kuuntelisi sydäntään tänä jouluna, ja miettisi miten vähän loppujen lopuksi vaatii se, että auttaa toista, joka on menettänyt kaiken ja pelkää henkestä edestä. Jälkeenpäin poliisit tulevat vielä kiittämään järjestäjiä siitä, että mielenosoitus on sujunut rauhanomaisesti aikataulun mukaan.

Paikalla oli mielenosoituksen aikana noin 800-1000 henkilöä.

Luukku 3: Mielenosoitus Helsingissä

righttolive_mielenosoitus_tags2

MIELENOSOITUS – SUOMEN TURVAPAIKKAPOLITIIKKA ON EPÄOIKEUDENMUKAINEN

Suomen Maahanmuuttovirasto on parhaillaan päivittämässä Afganistania, Irakia ja Somaliaa koskevia maaraportteja. Ruotsin Migrationsverket julkaisi hiljattain uuden Irakin tilannetta koskevan oikeudellisen arvionsa. Suomen Maahanmuuttovirasto väittää nyt, että heidän Irakia koskeva raporttinsa on nykyiselläänkin yhtenevä Ruotsin kanssa.

Suomi kuitenkin massatehtailee kielteisiä päätöksiä irakilaisille. Tämä ihmisten elämällä leikkiminen on lopetettava!

Suomesta on tullut Euroopan tylyimpiä maita irakilaisille. Kun Ruotsissa sai turvapaikan alkuvuonna noin 50 prosenttia irakilaisista ja Saksassa jopa lähes 80 prosenttia, Suomessa samaan aikaan luku oli vain 26 prosenttia.

Kesän jälkeen Suomen linja on kiristynyt entisestään: myönteisen päätöksen on saanut enää 14-15 prosenttia irakilaisista. Tilanne on järkyttävä ja epäsuhta muihin maihin valtava.

Ovatko Suomeen tulleet irakilaiset todellakin vähemmän suojelun tarpeessa kuin muihin maihin maihin tulleet? Vai ovatko päätökset pelkkää politiikkaa, joilla vedetään ihmisoikeudet vessanpöntöstä alas?

Ihmisoikeudet, joista Suomi kerran oli tunnettu.

Myös perheenyhdistämisessä Suomi vetää jyrkintä linjaa verrattuna Ruotsiin, Tanskaan tai Saksaan.

Suomen maahanmuuttovirasto on kerta toisensa jälkeen todennut, vakavimmillekin vainotuille tapauksille, että he voivat muuttaa huoleti muualle Irakissa asumaan. Ruotsin maahanmuuttoviraston tuoreen arvion mukaan riskit palaaville ovat suurentuneet. Entistä harvemmat voivat muuttaa maan sisällä ja Irakin turvallisuustilanne on vain pahentunut.

Vaadimme, että Migri lopettaa tällaisten kuolemantuomioiden jakamisen ihmisille. Muuten Suomen hallitus ei ole ihmisoikeuksien kunnioittamisessa Irakin hallitusta kummempi.

Kokoonnumme Kolmen Sepän Patsaalle Helsingissä lauantaina 3.12.2016 kello 14 ja kuljemme yhdessä Senaatintorille. Siellä sytytämme hautakynttilöitä maailman konflikteissa menehtyneiden siviilien muistoksi ja luemme ääneen maahanmuuttoviraston kielteisiä turvapaikkapäätöksiä.

Mielenosoituksen järjestää ryhmä turvapaikanhakijoita yhdessä Oikeus Elää -vapaaehtoisverkoston kanssa.

Jos et pääse paikan päälle Helsinkiin, voit osallistua virtuaaliseen tukimielenosoitukseen muuttamalla FB-taustakuvasi Oikeus elää-kuvaan (katso esim. www.facebook.com/weseeyoucampaign)

A DEMONSTRATION AGAINST THE INHUMANE ASYLUM POLICY OF FINLAND

The Finnish Immigration Service is currently updating their country reports on Iraq, Afghanistan and Somalia. The Swedish Migrationsverket has just published their report on Iraq. Finnish Immigration Service claims now that their existing analysis on Iraq’s safety is similar to Sweden’s.

How can it then be, that Finland is mass-producing negative decisions to Iraqi asylum seekers? This game with people’s lives must end!

Finland has become one of Europe’s unfriendliest countries towards the Iraqi. In Sweden around 50% of the Iraqi were granted asylum in the beginning of this year and in Germany nearly 80%, meanwhile in Finland this number was only 26%.

After past summer the Finnish line has hardened even further: a positive asylum decision was given only to 14-15% of the Iraqi asylum seekers. This is shocking and there is a glaring imbalance between these numbers.

Can it really be, that the Iraqi who came to Finland are less in need of protection than the ones who went to other countries? Or are these decisions just politics, flushing the human rights down the toilet? The very same human rights Finland was once known standing for.

The Finnish government’s policy for uniting families is the toughest compared to Sweden, Denmark or Germany. The Finnish Immigration Service has told again and again to the most seriously threatened individuals that they can safely settle themselves elsewhere in Iraq. According to the new analysis by the Swedish immigration service the risks for the ones returning to Iraq have increased. Fewer than before can safely relocate inside the country, and the overall safety situation within Iraq has deteriorated.

We demand that Finnish Immigration Service stops handing out these death sentences to people. Otherwise the Finnish government treats the human rights no better than the Iraqi government does.

We start from the Kolmen Sepän Patsas in Helsinki on Saturday 3th of December at 14, and we march from there to Senaatintori. There we light candles in memory of the civilian victims of the bloodsheds around the world and we will read aloud negative asylum decisions of the Finnish Immigration Service.

The demonstration is organised by a group of asylum seekers together with Right to Live network of volunteers.

If you can’t be in Helsinki, you can support the demonstration online by changing your Facebook background picture to the Right to Live picture (see e.g. www.facebook.com/weseeyoucampaign)