Luukku 18: Christmas greetings from voluntary workers

After working as a volunteer for over one year, I can tell you that the people that are being displaced from war will add a wonderful light and energy to your culture.

To the countries of Scandinavia,

After working as a volunteer for over one year, I can tell you that the people that are being displaced from war will add a wonderful light and energy to your culture. They love to dance, sing, eat and paint. There are artists, engineers, teachers and amazing children, but most of all human beings. Open your hearts, your minds and know that these people just want to live a safe and peaceful life. They want to study, integrate, learn your language and make new friends. Give them that chance and you will be pleasantly surprised.

Kayra Martinez, USA
Volunteer
Northern Greece

https://www.facebook.com/groups/478293189015540/permalink/670307439814113/?pnref=story.unseen-section

Työskenneltyäni yli vuoden ajan vapaaehtoisena, voin kertoa teille, että ihmiset, jotka ovat muuttaneet sodan takia muualle, tuovat ihanaa valoa ja energiaa teidän kulttuuriinne.

Kaikille Skandinavian maille,

Työskenneltyäni yli vuoden ajan vapaaehtoisena, voin kertoa teille, että ihmiset, jotka ovat muuttaneet sodan takia muualle, tuovat ihanaa valoa ja energiaa teidän kulttuuriinne. He rakastavat tanssia, laulaa, syödä ja maalata. He ovat taiteilijoita, insinöörejä, opettajia ja mahtavia lapsia, mutta ennen kaikkea, ihmisiä. Avatkaa sydämenne, mielenne ja ymmärtäkää, että nämä ihmiset haluavat vain turvallisen ja rauhallisen elämän. He haluavat opiskella, sopeutua yhteiskuntaan, oppia teidän kieltänne ja tutustua uusiin ystäviin. Antakaa heille mahdollisuus, niin tulette saamaan miellyttävän yllätyksen.

Kayra Martinez, USA
Vapaaehtoistyöntekijä
Pohjois-Kreikka

*

Don’t let the current refugee crises become our generation’s holocaust! This time round no one will be able to say: “We didn’t know”

The introduction to Anne Frank’s Diary begins with information to the reader, how the Frank’s family’s “asylum” application was rejected by both the UK and the US, Anne would be in her early 80s now had they been offered refugee. At the Evian Conference in 1938 Hitler’s request to deport 4 million Jews to the UK, Canada, US and Australia was denied with President Roosevelt publicly justifying it by saying: “We can’t take in that many people from another religion without disestablishing our societies”. Well, as we know now, the Western societies suffered a far greater upset to their societies shortly after. (Failed British ex-PM Cameron used exactly the same words as President Roosevelt in a speech to the House of Commons in 2015). We can’t save everyone, but those reaching our continent asking for refuge we can help and are legally obliged to. We have the means, space and resources to do so. Don’t let the current refugee crises become our generation’s holocaust! This time round no one will be able to say: “We didn’t know”.

#onehumanrace

Merry Christmas from Athens, Greece

Rando Wagner

Älkää antako nykyisestä pakolaiskriisistä tulla meidän sukupolvemme holokaustia! Tällä kerralla kukaan ei voi sanoa ”Me emme tienneet”.

Anne Frankin päiväkirja alkaa esittelyllä, jossa kerrotaan lukijalle, miten Frankin perheen turvapaikkahakemus hylättiin sekä Isossa-Britanniassa, että Yhdysvalloissa. Anne olisi tällä hetkellä vähän yli 80-vuotias, jos heille olisi tarjottu turvaa. Evian konferenssissa 1938 Hitlerin pyynnöstä karkottaa 4 miljoonaa juutalaista Isoon-Britanniaan, Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja Australiaan kieltäydyttiin Presidentti Rooseveltin julkisella lausumalla: ”Emme voi ottaa niin paljon ihmisiä toisista uskonnoista ilman että omat yhteiskuntamme tuhoutuvat”. Mutta, kuten nyt tiedämme, Länsimaat kokivat paljon pahemman yhteiskuntien tuhoutumisen vain vähän sen jälkeen. (Epäonnistunut brittiläinen ex-pääministeri Cameron käytti tarkalleen samoja sanoja kuin presidentti Roosevelt puheessaan Alahuoneelle 2015). Emme voi pelastaa kaikkia, mutta heitä, jotka ovat päässeet meidän mantereellemme pyytämään turvaa, meidän tulee auttaa ja meillä on siihen laillinen velvollisuus. Meillä on riittävästi varaa, tilaa ja resursseja siihen. Älkää antako nykyisestä pakolaiskriisistä tulla meidän sukupolvemme holokaustia! Tällä kerralla kukaan ei voi sanoa ”Me emme tienneet”.

#onehumanrace

Rando Wagner, UK

Vapaaehtoistyöntekijä,
Kreikka

https://www.gofundme.com/humansasone

 

wagner_photo_volunteers
Kuva: Rando Wagner

 

*

Someone said that we don’t have a refugee crisis, we have a European morality crisis. I’m too young to remember if it had always been this way but now our morals seem to have been eaten by moths.

When I left Finland at the beginning of August, it felt funny when I was given 5 different vaccines as if I were going outside of Europe. I was ready to leave, though. My frustration toward Finland forgetting the spirit of the law, returning people to harm’s way and making policies that made family reunification for certain groups impossible, left me feeling like I didn’t know what to do. In Greece I encountered the same situation and there is even less hope. The conditions there are worse. During the time I have been here in Lesvos, there’s been one big fire – a fire in which 3 people died, and after which there was a riot during which tear gas was used.

I’m returning home in one week. To the country I thought I knew, where I was taught about human rights and refugee conventions, and there are only two differences I can see between Finland and Greece. Conditions are better in Finland and the dreaded waiting less than Greece. Family reunification is for most people a pipedream though.

Someone said that we don’t have a refugee crisis, we have a European morality crisis. I’m too young to remember if it had always been this way but now our morals seem to have been eaten by moths.

When people talk about refugees, questions about our European morals come up pretty fast.

Let’s talk about those morals for a second.

We let 50 minors from Calais’s unofficial camp vanish.

We keep people in camps made out of tents until there is over 15 cm of snow on the ground.

Hotspot camps on the island are over 200% capacity. Overcrowding causes a lot of problems on its own but with no one making certain gas canisters use is safe, with electricity not following building codes and bad sanitation camps can turn into a catastrophe any time.

If these are the European values our ministry wants to uphold when letting refugees in the country, I disagree strongly. What are the values we should respect? Easy. These are human beings who are as entitled and deserving of life, love, prosperity, chances to live as we are.

Now while our politicians are more concerned with hiding immigrants from our sights, Greece’s 66000 refugees sit mostly in tents in the middle of the mud feeling cold as can be. Dublin III family relocations are slow as hell and EU wide relocation schemes are badly behind schedule. For instance, in Italy the process can take up to 9 years and government-given accommodations are only allotted for a couple of months.

For this Christmas I wish for dwellings that can house refugees, courts that uphold the law by not just the letter but the spirit in which they were written.

My biggest wish is that we will remember when and why those international agreements were signed and ratified. That even if our countries won’t, we will.

Nina Kantoniemi

Voluntary worker

Greece

Joku sanoi, että meillä ei ole pakolaiskriisiä vaan eurooppalaisen moraalin kriisi. Olen liian nuori muistamaan, onko se aina ollut tällaista, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että koit ovat syöneet moraalimme.

Kun lähdin Suomesta, tuntui hassulta, kun minulle annettiin viisi eri rokotetta ihan kuin olisin menossa Euroopan ulkopuolelle. Olin kuitenkin valmis lähtemään. Turhautumiseni sitä kohtaan, että Suomi oli unohtanut lain hengen ja palautti ihmisiä vaaraan, sekä teki perheenyhdistämisestä niin vaikeaa, että se oli tietyille ryhmille ihan mahdotonta, sai minut tuntemaan, etten tiennyt mitä voisin tehdä. Kreikassa kohtasin saman tilanteen ja vielä vähemmän toivoa. Olosuhteet siellä ovat huonommat. Sinä aikana, jonka olen ollut Lesboksen saarella, täällä on ollut iso tulipalo, joka vaati kolme ihmishenkeä, ja jonka jälkeen oli iso mellakka, jossa käytettiin kyynelkaasua.

Olen palaamassa kotiin viikon kuluttua. Maahan, jonka luulin tuntevani, jossa minulle opetettiin ihmisoikeuksista ja pakolaisten yleissopimuksesta, ja on vain kaksi eroa, jotka näen Suomen ja Kreikan välillä. Suomessa olosuhteet ovat paremmat ja ihmiset joutuvat kokemaan vähemmän tuskaisaa odottelua kuin Kreikassa. Perheenyhdistäminen on kuitenkin pelkkä unelma useimmille ihmisille. Joku sanoi, että meillä ei ole pakolaiskriisiä vaan eurooppalaisen moraalin kriisi. Olen liian nuori muistamaan, onko se aina ollut tällaista, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että koit ovat syöneet moraalimme. Kun ihmiset puhuvat pakolaisista, kysymykset Euroopan moraalista nousevat hyvin äkkiä esiin.

Puhutaanpa näistä moraaleista hetki. Annoimme 50 alaikäisen kadota Calais’n epäviralliselta pakolaisleiriltä. Pidämme ihmisiä telttaleireillä, kunnes maassa on 15 cm lunta. Saaren Hotspot leireillä on pakolaisia yli 200 % kapasiteetista. Tungos aiheuttaa paljon ongelmia, kukaan ei varmista kaasukanistereiden turvallista käyttöä, sähköä ei ole asennettu rakennusmääräysten mukaisesti, ja leirien huono sanitaatio voi muuttua katastrofiksi millä hetkellä hyvänsä.

Jos nämä ovat eurooppalaiset arvot, joita ministeriömme haluaa ylläpitää päästettyään pakolaisia maahamme, olen vahvasti eri mieltä. Mitkä ovat ne arvot, joita meidän tulisi kunnioittaa? Helppoa. Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ansaitsevat elämän, rakkautta, vaurautta, elinmahdollisuuksia, aivan kuten mekin. Nyt, kun poliitikkoja kiinnostaa enemmän pakolaisten piilottaminen silmistä, Kreikan 66 000 pakolaista istuu palelemassa teltoissaan keskellä mutaa. Dublin III perheenyhdistämiset ovat hitaita kuin helvetti ja EU:n yhteiset pakolaissiirtojärjestelmät ovat pahasti jäljessä aikataulusta. Esimerkiksi Italiassa prosessi voi kestää jopa 9 vuotta, ja hallituksen tarjoamat majoitukset on varattu vain pariksi kuukaudeksi.

Tänä jouluna toivon asuntoja, joihin voi majoittaa pakolaisia, tuomioistuimia, jotka pitävät yllä lakia, ei vain kirjaimellisesti vaan myös siinä hengessä, jossa ne on kirjoitettu. Suurin toiveeni on, että muistaisimme milloin ja miksi nuo kansainväliset sopimukset allekirjoitettiin ja ratifioitiin. Jotta vaikka valtiomme eivät muistaisikaan, me muistaisimme.

Nina Kantoniemi, Suomi

Vapaaehtoistyöntekijä

Kreikka

United Rescue Aid https://www.facebook.com/unitedrescueaid/

*

We will feed the hungry, we will warm those that are cold, we will comfort those in need, and we will make the children smile again.

Like we did on the beaches in Greece, on the borders in Europe, we must do still. We must come with big hearts, strong will with persistence and love. We must show them there is hope, that their children can have future, that humanity lives, in solidarity we will help them in any way we can. We will feed the hungry, we will warm those that are cold, we will comfort those in need, and we will make the children smile again. We will not forget them, we are many, we come from all over the world, we come in all colors, shapes, sizes and ages. We work long hours and we do not get paid. We come in the name of humanity. We are volunteers.

Martin Kvernbekk, Norway

Voluntary worker

Lebanon

Me autamme heitä kaikilla tavoilla, joilla voimme, ruokimme nälkäiset, puemme palelevat, lohdutamme hädässä olevia, ja saamme lapset jälleen hymyilemään.

Kuten olemme toimineet Kreikan rannoilla ja Euroopan rajoilla, meidän täytyy jatkossakin toimia. Meillä täytyy olla suuri sydän, voimakas tahto, peräänantamattomuutta ja rakkautta. Meidän täytyy näyttää heille, että on toivoa, että heidän lapsillaan on tulevaisuus, että ihmisyys elää. Me autamme heitä kaikilla tavoilla, joilla voimme, ruokimme nälkäiset, puemme palelevat, lohdutamme hädässä olevia, ja saamme lapset jälleen hymyilemään. Me emme saa unohtaa heitä, meitä on monta, me tulemme joka puolelta maailmaa, me olemme eri värisiä, muotoisia, kokoisia ja ikäisiä. Työskentelemme pitkiä päiviä ilman palkkaa. Tulemme inhimillisyyden nimissä. Me olemme vapaaehtoisia.

Martin Kvernbekk, Norja

Vapaaehtoistyöntekijä

Libanon

https://www.facebook.com/salamladcnorway/?pnref=lhc

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FI:PDF

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571360/IPOL_STU(2016)571360_EN.pdf

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

http://www.ibtimes.com/refugee-crisis-2016-europe-death-toll-migrant-arrival-increases-statistics-show-2399933

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_sFp6GUtIbBHg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics

http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-legal.en.html

https://www.easo.europa.eu/what-relocation

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160615/4th_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf

http://www.migri.fi/medialle/tilastot

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

http://pakolaisapu.fi/2016/06/07/10-faktaa-perheenyhdistamisesta/

http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/ratkaisut/perheenyhdistamisen-palauttaminen/

http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/ratkaisut/pakolaiskiintion-korottaminen/

http://pakolaisapu.fi/pakolaisuus/ratkaisut/humanitaarinen-viisumi/

http://www.pakolaisneuvonta.fi/?lid=90

http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lid=167&lang=suo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=FI

http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lid=137&lang=suo

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ulkomaalaislaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110746

https://www.amnesty.fi/perheenyhdistamisen-vaikeuttaminen-hankaloittaa-pakolaisten-kotouttamista/

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/sisaministerion_blogi/1/0/perheenyhdistamiseen_suunnitellaan_muutoksia_-_mita_ja_miksi_65984

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/turvapaikanhakijat-lastensuojelun-asiakkaina

Mainokset

Luukku 17: Turvaa kaikille – Paperiton ei ole laiton – Mielenosoitus 14.12

Maahanmuuttajien puolesta kantaa ottavaan mielenosoitukseen otti Tampereella osaa yli 200 henkilöä, joista suurin osa oli turvapaikanhakijoita, joiden joukossa oli lukuisia Tampereen vastaanottokeskuksessa asuvia lapsiperheitä. Keuruun ja Jyväskylän turvapaikanhakijat olivat myös runsaasti edustettuina paikan päällä.

Mielenosoituksessa vaadittiin oikeutta asumiseen ja terveydenhuoltoon kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille. Hallitusta vaaditaan purkamaan kaikki ulkomaalaislakiin tehdyt tiukennukset. Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuustilanteet on arvioitava vastaamaan nykytilannetta.

Mielenosoittajien ryhmä kerääntyi Koskipuistoon, josta he kulkivat poliisisaattueessa liikenteeltä suljettua Hämeenkatua pitkin Hämeenpuiston ja Kauppakadun kautta Keskustorille Vanhalle Kirkolle. Rumpuryhmä säesti voimakkailla rytmeillään rauhallisesti edennyttä kulkuetta. Marssijat huusivat iskulauseita, kuten NO DEPORTATIONS (ei karkotuksia) ja REFUGEES WELCOME (pakolaiset, tervetuloa).

Parinkymmenen vastamielenosoittajan ryhmä oli poliisin heille osoittamassa paikassa Laikunlavan lähellä muovinauhalla rajatulla alueella huutelemassa ”Rajat kiinni” ja ”Suomi ensin” – iskulauseitaan, mutta ilta sujui kaiken kaikkiaan rauhallisesti. Turvapaikanhakijat pitivät puheita ihmisoikeuksien ja inhimillisen turvapaikkapolitiikan puolesta, sekä kiittivät suomalaisten heille antamasta tuesta.

Luukku 7: “Vuotaako” turvapaikkapäätökset poliittisessa paineessa – Lähi-Idän lahjat, Suvakit ja Särkänniemen delfiinit

1)Maahanmuuttovirasto Migri ilmoittaa, että poliittisella ohjauksella ei voi vaikuttaa turvapaikkapäätöksiin

Maahanmuuttovirasto Migri väittää julkisuudessa, että turvapaikkapäätöksiin ei voi vaikuttaa poliittisella ohjauksella. Migri on sisäministeriön alainen virasto, joka käsittelee siis maahantuloon, maassa oleskeluun ja pakolaisuuteen liittyviä asioita.

http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/paatoksenteon_lahtokohta_kansainvalista_suojelua_niille_jotka_sita_tarvitsevat_69682

Migrin ylijohtaja Jaana Vuoriolta on kysytty tästä ja hän vastaa Helsingin Sanomien mukaan seuraavasti

Onko teihin kohdistettu poliittista painetta?

”En koe, että minuun olisi.”

Vuorio kuitenkin muistuttaa Suomen hallituksen linjauksesta, jonka mukaan Suomesta ei pitäisi saada turvapaikkaa helpommin kuin esimerkiksi Ruotsista.

HS 4.9.2016 http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002919099.html

2) Poliittiset päättäjät = lainsäätäjät, viranomaiset ottavat kantaa

Tässä muutamia lukuisista esimerkeistä:

“Mitä eroa on Suomeen kuulumattomalla turvapaikanhakijalla ja delfiinillä? Delfiinin voi lähettää Kreikkaan”

(Särkänniemen delfiinit lähetettiin Kreikkaan elokuun lopussa 2016).

  • Näin kesäisen hupsuttelevasti luonnehti eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja entinen Suomen Sisu ry:n jäsen Juho Eerola (ps) Facebook -sivullaan turvapaikanhakijoiden – noiden mainitsemiensa “Lähi-Idän lahjojen” – tilannetta meille “Suvakeille”.
  • Eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee sisäministeriöstä tulevia lakiesityksiä muun muassa valtion ulkomaalaisasioita sekä kaikki maahanmuuttolait.

Erkki Tuomioja (sd) oli huolissaan eduskunnan täysistunnossa 5.10.2016 :

….Tai mitä me teemme, jos meidän omassa eduskuntaryhmässämme on ihmisiä, jotka valokuvauttavat itsensä ääriliikkeiden edustajien kanssa (Juho Eerolan välihuuto) tai osallistuvat vihapuheen levittämiseen? Ei kenellekään, oli se bussipysäkillä, eduskunnassa tai netissä, tule antaa tuulensuojaa väheksymällä näitä tekoja: että pojat ovat poikia tai tämähän on vain harmitonta huulenheittoa.https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_95+2016+6.aspx

Näin luonnehtivat tilannetta puolestaan itsenäisyyspäivän aattona noiden “Lähi-Idän lahjojen” “suvakki”auttajat:

“Minä pelasin eilen muumipelejä pikkutytön kanssa, joka on juuri saanut negatiivisen turvapaikkapäätöksen.”

“Olen etsinyt talvikenkiä irakilaiselle 12 v tytölle joka kävelee kesäkengillä.”

luukku7kuva

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on muun muassa antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tässä perustuslakivaliokunnan jäsenen Leena Meren (ps) blogista poimittuna “tilannearvio” 2.9.2016: http://www.leenameri.fi/blogi/

“Hallitus tekee hyvää työtä turvapaikanhakijoiden vetovoimatekijöiden vähentämiseksi.

Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto.”

“Suomi sosiaalitoimistona”-  v 2015 tilastoja muutamista turvapaikanhakijoita vastaanottaneistä maista suhteessa väkilukuun:

2015tilasto

Oikeus elää -kampanjan infograafi, lähde: tilastokeskus, UNHCR

3) Kootut selvitykset ja tilannearviot

Suomen kuvalehti 12.2.2016 http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/nain-perussuomalaiset-sanelivat-suomelle-uuden-pakolaispolitiikan/

Näin perussuomalaiset sanelivat Suomelle uuden pakolaispolitiikan – kahdessa tunnissa paperi oli valmis

Lähde perustuslakivaliokunnan jäsenen Leena Meren (ps) blogi http://www.leenameri.fi/blogi/ 29.8.2016 sekä 10.6.2016

“Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terhon mukaan yksi merkittävimmistä puolueen saavutuksista hallituksessa on Suomen maahanmuuttopolitiikan täyskäännös.– Väitän, että se on vuoden aikana suoritettuna hyvä saavutus, hän sanoi PS:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Porissa maanantaina.”

ps_linjaukset

4) Summa summarum: Joulupukkiinkin voi uskoa

Huomattavasti vaikeampi on uskoa siihen, että politiikalla ei ole mitään tekemistä turvapaikkapäätösten ja niihin liittyvään viranomaismenettelyn, päätöksenteon ja lainsäädännön kanssa.

Meillä on oikeus vaatia maamme viranomaisilta ihmisoikeuksien kunnioittamista, hyvää hallintotapaa ja parempaa turvapaikkapolitiikkaa!

Lähde: Hallintolaki 2 luku 6§, hyvän hallinnon perusteet:

  • Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin.
  • Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.
  • Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artikla.

  • Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla.

 

Juha Sipilä, Miksi vaikenet kun ihmisoikeuksia rikotaan?

Luukku 5: Näin leivotaan positiivisesta negatiivinen

Omar on hengenvaarallinen nimi Irakissa, koska se viittaa historialliseen sunni-kalifiin. Migrikin sen myöntää, onhan Omareita joukkoteloitettu. Mutta jotta tämä vainon muoto voidaan mitätöidä ja päätös kääntää negatiiviseksi, täytyy käyttää erilaisia silmänkääntötemppuja.

Ote Bagdadista kotoisin olevan Omarin negatiivisesta päätöksestä (hän on yksi monista Omar-nimisistä, Bagdadissa asuvista sunneista, jotka ovat kokeneet vainoa nimensä vuoksi):

051216_kuva1

Kyseessä on siis yksi tapaus, mutta ei yksittäistapaus. Keräämme ja tutkimme kasvavalla volyymillä tietoa siitä miten Migri perustelee päätöksiään. Tämä on siitä esimerkki.

Migrin  taikatemppu 1: Tehdään tarkoitushakuisia johtopäätöksiä

051216_kuva2

On löytynyt yksi artikkeli, jossa on yksi Omar-niminen shiia -> Siispä Irakissa on myös shiioja nimeltä Omar. Mitä Migri tavoittelee tällä toteamuksella?

Kyseisessä artikkelissa Omar-niminen shiia nimenomaan kertoo kuinka hänen nimensä oli hieno nimi aikaisemmin ennen kuin sitä alettiin käyttää syytteisiin jotka voivat viedä hänet tuntemattomaan hautaan.

Migrin taikatemppu 2: Käytetään lähdettä valikoivasti

Migri on poiminut päätökseen omasta maatietoraportistaan (29.4.2015) kaksi ensimmäistä lausetta, mutta jättänyt seuraavat lauseet pois, koska se olisi muuttanut sisällön päinvastaiseksi:

051216_kuva3

Migrin taikatemppu 3: Esitetään väitteitä ilman mitään perusteita

051216_kuva4

Päätöksessä mainituissa viitteissä ei ole sanallakaan Bagdadista mitään. Tämän perusteella tuskin voi vetää johtopäätöstä että henkilöä ei vainottaisi nimen perusteella.

Päinvastaisia todisteita löytyy paljon. Tässä vain pari:

The Australian, kesäkuu 2014

051216_kuva5

The Times, heinäkuu 2014

051216_kuva6

Luukku 2: Maahanmuuttovirasto Migrin ennustajan lahjat – Ei sinusta kukaan enää ole kiinnostunut

25-vuotias sunnimies ”Matti” Bagdadista. Yritetty murhata, kidnapattu 2014. Maahanmuuttovirasto hyväksyy vainoksi katsottavat teot, mutta ”tietää” kaikkivoipaisuudessaan, että vainoajat eivät ole hänestä enää vuonna 2016 kiinnostuneita.

Migrin väite 1. Sinua ei ole uhkailtu eikä perääsi ole kyselty:

Ote Migrin negatiivisesta päätöksestä021216_uusi1

*) Nimi muutettu

Kuitenkin haastattelupöytäkirjan mukaan on uhkailtu ja perään on kyselty:

Ote haastattelupöytäkirjasta:

sunni2

sunni2-5

Huom: haastattelupöytäkirjassa on käännösvirhe. ”Kaverit” pitäisi olla ”naapuruston asukkaat”.

Migrin väite 2. Sinut on kidnapattu ”vain” kerran:

Ote Migrin päätöksestä:

021216_uusi2

Mutta eihän tämä nyt ihan pieni episodi ollut:

Ote haastattelupöytäkirjasta:

sunni4

Kansainvälistä suojelua on ulkomaalaislain nojalla myönnettävä, mikäli hakijalla on tulevaisuudessa todellinen riski joutua vainoksi katsottavien tekojen kohteeksi. Menneisyydessä tapahtuneet vainoksi katsottavat teot ovat vain osa sitä näyttöä, jolla tulevaisuuteen kohdistuvaa vainon riskiä arvioidaan.  Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan riskiä ei ole arvioitava pelkästään yksilöllisesti vaan myös kumulatiivisesti. Jokaisen arvioinnin on oltava yksilöllinen, ja kaikki todisteet on otettava huomioon. Jos henkilö on aiemmin joutunut vainotuksi, tämä voi olla vakava osoitus siitä, että asianomainen altistuu tulevaisuudessa vaaralle. (Euroopan Unionin perusoikeusvirasto, 2014: Turvapaikkaa, rajoja ja maahanmuuttoa koskevan eurooppaoikeuden käsikirja, s. 80-81)

Migri ei anna mitään perusteluita väitteilleen miksi Matin tilanne olisi muuttunut. Matin kohdalla Migrin ennusteet eivät ainakaan pitäneet paikkansa, sillä kesällä 2016 Matin 5-vuotias veljenpoika kidnapattiin. Häneltä kaivettiin tieto siitä, missä Matti oleskelee, ja sen tiedon he saivatkin. Veljenpoika onneksi vapautettiin lunnaita vastaan, mutta Matilla ei todellakaan ole asiaa takaisin Bagdadiin.

 

*Artikkeli muokattu 07.12.2016

Luukku 1

oikeuselaa_infograph_final

Right To Live | Oikeus elää kampanja

*Text på svenska nedan / In English below

Keitä me olemme

Olemme joukko tavallisia suomalaisia ihmisiä. Asumme eri kaupungeissa, tulemme erilaisista taustoista, omaamme monenlaista koulutusta ja olemme töissä eri aloilla, edustamme erilaisia poliittisia näkemyksiä tai sitoutumattomuutta, eri uskontokuntia tai uskonnottomuutta.

Meitä yhdistää huoli turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Mihin pyrimme

Haluamme elää sellaisessa humaanissa länsimaisessa oikeusvaltiossa, jona Suomi tunnettiin ja johon olimme tottuneet. Juhlia sellaista 100 vuotista Suomea, josta voimme olla ylpeitä.

Suomen julman ulkomaalaispolitiikan on muututtava.

Tavoitteenamme on pelastaa ihmishenkiä. Se, ettei ketään lähetettäisi kuolemaan.

*

Vilka är vi

Vi är en grupp vanliga finländare. Vi bor i olika städer, har olika utbildningsbakgrunder och jobbar inom olika branscher, vi representerar olika politiska syner eller obundenhet, olika religioner eller ingen. Det som förenar oss är en oro över hur asylsökandes mänskliga rättigheter förverkligas i Finland.

Vad vill vi

Vi vill leva i en sådan human västerländsk rättsstat, som Finland var känd som och som vi var vana vid. Vi vill fira ett sådant 100-årigt Finland som vi kan vara stolta över. Den grymma flyktingpolitiken i Finland måste ändras.

Vårt mål är att rädda människoliv. Att ingen ska sändas till döden.

*

Who are we

We are a group of ordinary Finnish people. We live in different cities, have different backgrounds, have different educational backgrounds, work in different fields, we represent different political views or are politically independent, have different religions or none in particular. What we share is a concern about how the human rights of asylum seekers are realized in Finland.

What do we want

We want to live in the kind of humane Western state governed by law that Finland was known as and that we were used to. We want to celebrate the kind of 100-year-old Finland that we can be proud of. The cruel asylum politics need to be changed.

Our goal is to save lives. Nobody should be sent to death.