Luukku 1

oikeuselaa_infograph_final

Right To Live | Oikeus elää kampanja

*Text på svenska nedan / In English below

Keitä me olemme

Olemme joukko tavallisia suomalaisia ihmisiä. Asumme eri kaupungeissa, tulemme erilaisista taustoista, omaamme monenlaista koulutusta ja olemme töissä eri aloilla, edustamme erilaisia poliittisia näkemyksiä tai sitoutumattomuutta, eri uskontokuntia tai uskonnottomuutta.

Meitä yhdistää huoli turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Mihin pyrimme

Haluamme elää sellaisessa humaanissa länsimaisessa oikeusvaltiossa, jona Suomi tunnettiin ja johon olimme tottuneet. Juhlia sellaista 100 vuotista Suomea, josta voimme olla ylpeitä.

Suomen julman ulkomaalaispolitiikan on muututtava.

Tavoitteenamme on pelastaa ihmishenkiä. Se, ettei ketään lähetettäisi kuolemaan.

*

Vilka är vi

Vi är en grupp vanliga finländare. Vi bor i olika städer, har olika utbildningsbakgrunder och jobbar inom olika branscher, vi representerar olika politiska syner eller obundenhet, olika religioner eller ingen. Det som förenar oss är en oro över hur asylsökandes mänskliga rättigheter förverkligas i Finland.

Vad vill vi

Vi vill leva i en sådan human västerländsk rättsstat, som Finland var känd som och som vi var vana vid. Vi vill fira ett sådant 100-årigt Finland som vi kan vara stolta över. Den grymma flyktingpolitiken i Finland måste ändras.

Vårt mål är att rädda människoliv. Att ingen ska sändas till döden.

*

Who are we

We are a group of ordinary Finnish people. We live in different cities, have different backgrounds, have different educational backgrounds, work in different fields, we represent different political views or are politically independent, have different religions or none in particular. What we share is a concern about how the human rights of asylum seekers are realized in Finland.

What do we want

We want to live in the kind of humane Western state governed by law that Finland was known as and that we were used to. We want to celebrate the kind of 100-year-old Finland that we can be proud of. The cruel asylum politics need to be changed.

Our goal is to save lives. Nobody should be sent to death.